PERSBERICHT

Rotterdam, 2 april 2017

Dubbele winnaar campagne Jouw Eigen Zaak Op Zuid

Op 1 april presenteerden 22 ondernemende Rotterdammers hun bedrijfsideeën aan het team experts Ondernemershuis-op-Zuid, in het kader van de campagne Jouw Eigen Zaak Op Zuid. De kandidaten maakten kans op één investering van € 10.000 en zakelijke begeleiding in de vorm van business coaching, branding en marketing. Twee plannen staken er volgens het expertteam bovenuit: het plan 'Rotterdam in a Box' blonk uit in zakelijke haalbaarheid, het andere plan ‘Opvang voor dakloze jongeren en tienermoeders’ in maatschappelijke noodzaak voor Rotterdam Zuid. Ondernemershuis-op-Zuid staat voor zakelijk ondernemen op Zuid. Maar Ondernemershuis-op-Zuid kan niet voorbij gaan aan maatschappelijke noodzaak.

Het plan 'Rotterdam in a Box' wint de startersinvestering van € 10.000 (plus know-how en zakelijke begeleiding). Daarnaast heeft Ondernemershuis-op-Zuid besloten te investeren in het plan ‘Opvang voor dakloze jongeren en tienermoeders’.

Alle plannen werden gescoord op haalbaarheid, marktpotentie, potentiele werkgelegenheid en de professionele kwaliteiten van kandidaten. Meerdere plannen beoordeeld als solide en met potentie. Een aantal plannen kan nu al zelfstandig door de kandidaten worden uitgevoerd. Hiervoor ontvangen kandidaten een persoonlijke evaluatie met suggesties.

Economische eigen kracht op Zuid door zelfstandig ondernemerschap
Initiatiefnemer van de campagne Jouw Eigen Zaak Op Zuid is Stijn van Leeuwen. Hij richtte Ondernemershuis-op-Zuid op vanuit de behoefte om een gezonde en duurzame economische impuls te geven aan Rotterdam Zuid, door ondernemende Rotterdammers in hun kracht te zetten en een zelfstandig florerend eigen bedrijf op te bouwen. Commercieel, serieel, duurzaam ondernemerschap om met Rotterdammers op Zuid ‘gewoon’ normaal geld te verdienen, werk te creëren. Want Zuid is dé uitdaging voor Rotterdam. En werk werkt, geeft mensen zekerheid en zelfvertrouwen. Subsidie waar nodig, maar ondernemers bij het Ondernemershuis-op-Zuid kunnen zonder, op eigen kracht.

Stijn van Leeuwen startte eerder Rotterdam Engineering, een succesvol opererend ingenieursbureau in Rotterdam Noord. Wat in Noord niet lukte, een team met een goede afspiegeling van álle Rotterdammers, lukt met Ondernemershuis-op-Zuid wel. Twee startups zijn nu al actief en groeiend onder de vleugels van Ondernemershuis-op-Zuid: Ingenieurs-op-Zuid en ICON Engineering. Het ligt in de lijn van verwachting dat dit ook zal gebeuren met de twee winnaars van de campagne Jouw Eigen Zaak Op Zuid.


Noot voor de redactie
Contactgegevens: Ondernemershuis-op-Zuid, Brielselaan 175, 3081 AC Rotterdam.
Contactpersoon: Stijn van Leeuwen, 06-14499144, stijn@ondernemershuisopzuid.nl.
www.jouweigenzaakopzuid.nl / www.ondernemershuisopzuid.nl

 


PERSBERICHT

Vrijdag 17 maart 2017

ONDERNEMERSHUIS OP ZUID DAAGT ONDERNEMEND TALENT UIT MET JOUWEIGENZAAKOPZUID.NL

Verkiezingen? Rotterdammers op Zuid maken zelf het verschil. Als ondernemer.

Ondernemershuis-op-Zuid daagt ondernemend talent op Rotterdam Zuid op zaterdag 1 april uit hun eigen zaak te starten. Met de kracht van goed advies, investering en een stevig businessmodel, met uitzicht op gezonde groei. Commercieel MVO, dát is Ondernemershuis-op-Zuid. Ondernemende Rotterdammers die deze kans willen grijpen, mogen hun zakelijke idee presenteren voor een team van experts, onder wie initiatiefnemer en serieel ondernemer Stijn van Leeuwen. Ondernemende Rotterdammers zijn welkom op zaterdag 1 april van 10:00 tot 12:00 uur op de Brielselaan 175, op Zuid.

Eigen regie in turbulente tijden
Verkiezingen? Kies voor jezelf. Rechts, links of midden? Rotterdammers op Zuid maken zelf het verschil. Ook in turbulente tijden zoals nu. Door te ondernemen neem je zelf het heft in handen. Dat is goed voor jou, jouw ontwikkeling, je eigen portemonnee, je familie, voor je wijk, voor je stad. En dus ook op Rotterdam Zuid.

Ondernemershuis-op-Zuid helpt startende ondernemers op weg. Commercieel, serieel duurzaam ondernemerschap om met Rotterdammers op Zuid ‘gewoon’ normaal geld te verdienen, werk te creëeren. Want Zuid is dé uitdaging voor Rotterdam. En werk werkt, geeft mensen zekerheid en zelfvertrouwen. Subsidie waar nodig, maar ondernemers bij het Ondernemershuis-op-Zuid kunnen zonder, op eigen kracht. Twee startups zijn actief en groeiend binnen Ondernemershuis-op-Zuid: Ingenieurs-op-Zuid en ICON Engineering.

In 3 stappen weet je waar je aan toe bent als starter bij Ondernemershuis-op-Zuid:
1.) Presenteer je bedrijfsidee aan de experts van Ondernemershuis-op-Zuid op zaterdag 1 april;
2.) Het team business experts biedt je businesscoaching, een startinvestering van 10.000 euro en een werkplek om te starten bij ZUIDLOONT Ondernemershuis Op Zuid.
3.) Start binnen het ondernemershuis je eigen zaak en groei gestaag, met Ondernemershuis-op-Zuid als business partner.

Meld je aan op www.jouweigenzaakopzuid.nl, of bel: 0800 - BELSTIJN. Je idee inzenden per e-mail kan ook: stijn@zuidloont.nl.


EXTRA INFO & DOWNLOADS:

- www.JouwEigenZaakOpZuid.nl voor aanmelden voor de presentatieronde 1 april
- 0800-BELSTIJN: Voicemail inspreken met bedrijfsidee voor de presentatieronde op 1 april

POSTER
'Jouw Eigen Zaak Op Zuid' [PDF]

FOTO'S
- Stijn van Leeuwen
- Teamleden Ondernemershuis-op-Zuid

SOCIAL MEDIA
- Twitter: @ZuidLoont
- Facebook: www.facebook.com/Zuidloont

QUOTES IN BEELD
- "Karakter zien. En dan het diepe in. Waarmaken met je donder."
- "Steek je nek uit op Zuid. Samen aan de slag."

RECENTE BLOGS:
- 'Verkiezingen? Kies voor jezelf!'
- 'In gesprek'


NOOT VOOR DE REDACTIE:
Contactgegevens: Ondernemershuis-op-Zuid, Brielselaan 175, 3081 AC Rotterdam. Contactpersoon: Stijn van Leeuwen, 06-14499144, stijn@zuidloont.nl.