Productiehuis Flow

ProductieHuis FLOW heeft de overtuiging dat de maatschappij door middel van verschillende kunstvormen vanuit verschillende perspectieven gezien kan worden.

Het ProductieHuis is een thuisbasis waar geschoold en ongeschoold talent de ruimte geboden krijgt om zich te kunnen ontplooien. Naast ontwikkeling op creatief vlak biedt ProductieHuis FLOW talent de mogelijkheid en ruimte om te groeien op het gebied van marketing, productie en financiën. Flow draagt bij aan de maatschappij door bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren in de maatschappij.

Zie ook onze website: productiehuisflow.nl