DOK21

DOK21 gelooft dat mensen sterk zijn als ze handelen vanuit zelfovertuiging. Wij prikkelen jongeren hun talenten te ontdekken en dagen ze uit om hier verder op door te bouwen. Door aan de slag te gaan met hun talenten ontdekken en vergroten ze hun netwerk. Gelijktijdig krijgen ze meer inzicht in hun eigen leefwereld. Zo kunnen jongeren meer rendement uit zichzelf en hun studie halen.

Onze trainingen gaan uit van peergroup’s (jongeren met dezelfde interesses en vragen) waarin jongeren zelf verantwoordelijkheid dragen. Hierbij ligt de nadruk op het bevorderen van actief burgerschap en duurzaam vakmanschap. DOK21 werkt intensief samen met het bedrijfsleven en verbindt het onderwijs met lokale initiatieven.
Op deze manier faciliteert DOK21 de aansluiting met de arbeidsmarkt en vergroten we het succes van jongeren op de arbeidsmarkt.

“Te veel praten roept weerstand op!”
Onze manier van overdracht is vooral gericht op doen. Wij voeren onze programma’s (modules/coaching/trainingen/gastlessen) met name uit op scholen DOK21 werkt intensief samen met het bedrijfsleven en verbindt het onderwijs met lokale initiatieven.

Zie ook onze website: DOK21st.nl