JEZOZ-strak-logo.png
 

Deelnemersreglement

 

Het Startup Event “Jouw Eigen Zaak op Zuid” wordt georganiseerd en beheerd door Ondernemershuis-op-Zuid te Rotterdam.

Om voor deelname aan het startup event “Jouw Eigen Zaak op Zuid” in aanmerking te komen moet je voldoen aan de voorwaarden van dit deelnamereglement.

· De Golden Tickets voor “Jouw Eigen Zaak op Zuid ” worden uitgereikt aan natuurlijke personen.

· Het Golden Ticket van het Startup Event “Jouw Eigen Zaak op Zuid” bestaat uit een startbewijs voor de Startup Route van Ondernemershuis-op-Zuid.

· Uit de aangemelde inzendingen, op basis van de selectiecriteria, maakt de onafhankelijke jury een voorselectie en bepaalt welke 20 deelnemers door zijn naar de volgende ronde.

· Na de voorselectie volgen “De gesprekken”. Tijdens deze ronde hebben de deelnemers verschillende gesprekken met de jury. Middels deze gesprekken wil de jury een goed beeld krijgen van de ondernemers en hun startup concept. Aan het eind van deze ronde gaan er in totaal maximaal tien startups door naar de finale dag.

· Op de finale dag krijgen de deelnemende startup concepten ieder vijf minuten de tijd om te pitchen. Aan het eind van de finaledag bepaalt de jury wie de winnaars zijn van de Golden Tickets voor “Jouw Eigen Zaak op Zuid.

· Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk.

· Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen die met hun initiatief zakelijk tenminste kostendekkend social impact gaan hebben op Zuid en/of Rotterdam Zuid mooier, slimmer of duurzamer willen maken. Alleen natuurlijke personen kunnen als kandidaat worden aangemeld.

· Deelname geschiedt door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Onvolledig of onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren of inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijvingstermijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

· Op de ingezonden stukken is het privacy beleid “Eigen Zaak op Zuid” van toepassing. Het Ondernemershuis-op-Zuid en de jury behandelen alle stukken met zorg en discretie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze teniet of verloren gaan van de ingezonden stukken. Inzenders hebben geen recht op teruggave van de door hen ingezonden stukken.

· Ten behoeve van de publiciteit zijn de het Ondernemershuis-op-Zuid en de vakjury vrij een korte omschrijving te geven van de genomineerden en hun activiteit.

· Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten worden vooraf ter kennisname en goedkeuring aan de betrokkenen verstuurd. Indien tijdig aan het Ondernemershuis-op-Zuid doorgegeven, zullen onjuistheden hierin worden aangepast.

· Het Ondernemershuis-op-Zuid en de vakjury kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misinterpretaties door journalisten of het openbaar worden van informatie die de betreffende journalist anderszins met dit persbericht als basis heeft weten te achterhalen.

· De winnaars zijn bereid om mee te werken aan publicitaire acties, zoals campagnes en website-vermeldingen in verband met de “Jouw Eigen Zaak op Zuid” in zowel het jaar van deelname als de daaropvolgende jaren.

· Indien tijdens of na de competitie feiten aan het licht komen die bij eerdere bekendheid zouden hebben geleid tot uitsluiting van deelname, kan het Ondernemershuis-op-Zuid in overleg met de jury alsnog het besluit nemen om de kandidaat uit te sluiten of het Golden Ticket in te trekken.

· Het Ondernemershuis-op-Zuid behoudt zich het recht voor om het deelnamereglement inclusief de selectiecriteria te wijzigen. Aan de wijziging of de gevolgen daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen.