ENGIPIPE

Dit is het verhaal van Jan Busser, een zeer dappere ondernemer. Hij was kostwinner zonder enige financiële reserve, die aan het begin van de economische crisis besloot hij zijn zekerheid in te ruilen voor onafhankelijkheid en zijn eigen bedrijf te starten: EngiPipe, om vervolgens partner te worden bij Rotterdam Engineering. Zijn vrouw Michèle steunde hem vanaf het begin en zijn ex-collega’s begrepen het allemaal. Sterker nog, enkelen van hen zijn daarna ook vertrokken om voor zichzelf te beginnen.

Voordat Jan ondernemer werd, werkte Jan voor een groot ingenieursbureau waar hij uiteindelijk niet meer gelukkig was. Zijn enthousiasme voor het vakgebied bleef en de kansen die hij zag, vormden de basis voor zijn ondernemerschap. Ondernemen was het grote omslagpunt in zijn professionele leven, de grootste verandering zijn manier van denken. Op werk hoefde hij niet proactief te zijn, verwachtte van zijn management en collega’s antwoord en bleef altijd binnen de kaders. De mate van verantwoordelijkheid die hij droeg als werknemer vergeleken bij die van ondernemer was veel minder. Dat gaf wel meer ruimte om gezellig te zijn met collega’s. Toch heeft Jan nooit spijt gehad van zijn beslissing. Hij adviseert iedereen die erover nadenkt om een ondernemer te worden, hun kans te pakken.

Na Rotterdam Engineering is Jan zijn geheel eigen onderneming gestart: EngiPipe, voor engineering en expertise op het gebied van ondergrondse transportleidingen. Voor zijn kantoor heeft Jan zijn intrek genomen bij Ondernemershuis-op-Zuid, waar hij een plek heeft tussen zijn ‘collega’s’ van Ingenieurs-op-Zuid.